You are currently viewing Staffgaten 3 yhteistyöetua
Staffgaten 3 yhteistyöetua

Staffgaten yhteistyöedut tuovat työnantajalle konkreettista hyötyä

Mottomme Työtä tekijälle kiteyttää tahtotilamme, sen että autamme työntekijöitä löytämään työtä ja onnistumaan työelämässä mahdollisimman hyvin. Samalla kuitenkin autamme myös työnantajia löytämään ammattitaitoisia, osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Nostamme esiin Staffgaten 3 yhteistyöetua liittyen henkilöstövuokraukseen ja rekrytointipalveluumme, joihin jokaisen työnantajan kannattaa kiinnittää huomiota tilanteessa, jossa pitää saada lisää työntekijöitä.

1. Yrityksesi säästää rekrytoinnissa aikaa

Toimeksiannon jälkeen sinun ei tarvitse kuin olla mukana valitsemassa hakijoiden joukosta se parhaista parhain, sinun yrityksellesi sopivin työntekijä. Ensimmäiseksi Staffgaten asiantuntijat perehtyvät yrityksesi avoimena olevaan ja haettavaan työtehtävään. Oikean tehtäväprofiilin laatimisen jälkeen laitamme rekrytointiprosessin liikkeelle hyödyntäen omia hakujärjestelmiä sekä julkisia kanavia. Toinen vaihe kiteytyy kaikkien hakemusten käsittelyyn, josta valitaan tarkempaan haastatteluun pätevimmät henkilöt. Ennakkohaastattelujen jälkeen tulee kolmas vaihe, jossa sinulle esitellään parhaiten tehtävään sopivia hakijoita, useimmiten kolme henkilöä. Tarvittaessa Staffgaten asiantuntijat voivat olla mukana myös haastattelutilanteessa, jonka jälkeen voidaan vielä keskustella valinnasta.

2. Haluamme että yrityksesi työntekijän rekrytointi onnistuu

Hyvän ja onnistuneen rekrytoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Staffgaten asiantuntija saa yritykseltäsi kaiken sen tiedon, mikä koskee haettavaa työtehtävää ja sen vaatimuksia. Kaikki keskustelut ja yrityksesi tehtävään annetut tiedot käsittelemme luottamuksellisesti ja tietoturvaa noudattaen. Samalla tavalla käsittelemme myös hakijoiden henkilötietoja hakuprosessin aikana. Teemme aina parhaamme, että hakijoiden joukosta valikoituu yrityksesi palvelukseen pätevä, sitoutunut ja motivoitunut työntekijä.

3. Löydämme yrityksellesi joustavaa ja kustannustehokasta työvoimaa

Yrityksesi saattaa tarvita lisää työvoimaa uusien tilauksien ja kausisesonkien mukaan tai toiminnan muuten laajentuessa. Tällöin Staffgate tarjoaa työvoiman vuokrausta yritysten projektiluontoisiin työtehtäviin. Vuokratyöntekijämme ovat eri alojen ammattilaisia ja tulevat sekä Suomesta että ulkomailta. Staffgate tukee yritystä työvoiman johtamisessa, kouluttamisessa ja perehdyttämisessä tarpeen sekä alan mukaan. Myös työvoiman kustannuksia ja riskejä hallinnoidaan yrityksen puolesta.


Jos henkilöstövuokraus ja rekrytointipalvelujen käyttäminen on teidän yrityksessänne akuutti tai haluatte kuulla lisää, niin keskustelemme mielellämme kanssasi!
Tästä linkistä pääset suoraan meidän yhteystietoihin >>>


P.S. Staffgaten 3 yhteistyöetua hyödyttävät työnantajaa, mutta niin myös itse hakuprosessi avaa uusia mahdollisuuksia. Sillä Staffgaten oman rekrytointijärjestelmän ja verkoston lisäksi käytämme haetun tehtävän mukaisia kanavia ja medioita parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja mahdollisimman monen potentiaalisen hakijan löytämiseksi. Näin ollen myös työnantajalla on mahdollista saada halutessaan lisänäkyvyyttä, vaikka hoidammekin koko rekrytointiprosessin ja keräämme tiedot hakijoista.

Blogin lukijoille vinkkejä rekrytointiin

Meiltä on joskus myös kysytty, mitä kaikkea rekrytointiprosessiin kuuluu? Tärkeintä on lähteä liikkeelle perusasioista, jotka ovat tuttuja myös monella muullakin toimalalla. Aikatauluta ja vastuuta, mitä kannattaa tehdä itse ja kuinka paljon on hyötyä rekrytointipalveluja tarjoavat asiantuntijan käytöstä.

Tarpeen huolellinen määrittäminen on yksi tärkeimmistä kohdista. Käytä alussa tehtäväkuvan ja haettavan profiilin määrittämiseen niin paljon aikaa ja vaivaa kuin se vaatii. Tässä kohtaa ei kannata huolestua. Kuten Staffgaten 3 yhteistyöetua -blogissa toimme esille, rekrytoinnin asiantuntijalla on kokemusta erilaisten toimialojen erityispiirteistä ja vaatimuksista jotka nopeuttavat tätäkin vaihetta.

Käsikädessä tarpeen ja vaatimusten kanssa kulkee informatiivinen ja erottuva työpaikkailmoitus. Ilmoituksessa pitäisi olla tarkka tehtäväkuvaus sekä minkälaista osaajaa vaatimuksineen ollaan hakemassa, jotta oikeat henkilöt voivat kiinnostua tehtävästä. Ilmoituksen on oltava myös houkutteleva ja erottuva, mutta ei kannata sortua liiallisuuksiin uskottavuuden takia. Verkosta löytyy myös useita oppaita hyvän työpaikkailmoituksen tekemiseen. Antaessasi rekrytointitehtävän asiantuntijalle, hoituu tämäkin tehtävä mallikkaasti.

Valitse oikeat hakukanavat kohderyhmän käyttäytymisen, älä yrityksesi tarpeiden mukaan. Useimmissa tapauksissa rekrytoinnin asiantuntijalla on käytössään omat hakukanavat, verkostot ja yhteistyötahot, joissa hakeminen on osa rutiiniomaista prosessia.

Voit myös sitouttaa oman henkilöstösi mukaan rekrytointiin. Se voi olla, toimialasta riippuen myös hyvä keino. Kun potentiaalinen tuleva kollega suosittelee tehtävää ja työnantajaa, se on vakuuttava myyntipuhe. Tätä sovelletaan oikeastaan myös Staffgatella kun tiedetään hyvä osaaja ja yritys.

Jos yrityksesi käytössä on moderni rekrytointijärjestelmä, sen ominaisuuksia ei kannata jättää hyödyntämättä. Hyvä toimintatapa ja toimiva yhteistyö on rekrytoinnissakin tehokasta ajankäyttöä. Erilaisia järjestelmiä ja osaamista kannattaa myös jatkuvasti ylläpitää.

Huomioi myös passiiviset työnhakijat. Passiivisena olevien ehdokkaiden etsiminen ja houkuttelu mukaan on yhä useammin yksi tapa varmistaa rekrytoinnin tuloksellisuus. Työnhakijat laittavat myös rekrytoinnin asiantuntijalle hakemuksensa avoimeen tai hiljaiseen hakuun etsiessään uutta työtehtävää. Tätäkään tilaisuutta ei kannata olla hyödyntämättä.

Jos ehdokkaita on paljon, tee ensimmäinen haastattelukierros puhelimitse tai esimerkiksi Teamsin välityksellä. Valmistaudu haastatteluihin huolella ja laadi haastattelurunko, joka todella auttaa sinua selvittämään, miten henkilö tulisi selviytymään hakemastaan tehtävästä.

Kandidaattien soveltuvuuden ja osaamisen testaaminen pienentää virhevalinnan riskiä. Tottuneilla ja kokeneilla rekrytoinnin asiantuntijoilla on omat käytänteet ja vaiheet, joiden kautta hakijoiden joukosta löytyy juuri sinun yritykseesi sopiva osaaja. Joissakin tapauksissa puolueeton haastattelija voi olla myös yrityksesi eduksi.

On tärkeää jättäää hyvä hakijakokemus. Ehdokas muodostaa mielikuvan yrityksestänne kaikella sillä, mitä kokee ollessaan tekemisissä yrityksenne kanssa rekrytointiprosessin aikana. Tarjolla olevaa työtehtävää arvostava ja aito suhtautuminen hakijan osaamiseen on kaiken perusta. Lisäksi on tärkeää muistaa minkälaista mielikuvaa halutaan omasta yrityksestä viestiä.

Terveisin Staffgate-rekrytiimi