Työllisyyspalvelut
ja -valmennus

Staffgaten tarjoamat asettautumispalvelut

Asettautumispalvelumme viittaavat yleisesti ottaen palveluihin ja ohjelmiin, jotka auttavat erityisesti työnhakijoita sijoittumaan sopiviin työpaikkoihin tai koulutusohjelmiin. Nämä palvelut voivat olla julkisia tai yksityisiä, ja niiden tarkoituksena on helpottaa työllistymistä ja uran kehittämistä. Staffgatella on vahvaa kokemusta työnvälityspalveluiden ylläpidosta, jossa yhdistämme työnhakijat avoinna oleviin työpaikkoihin ja autamme työnantajia löytämään sopivia työntekijöitä. Lisäksi tarjoamme tietoa paikallisista työmahdollisuuksista ja työmarkkinatrendeistä. Staffgaten työllisyyspalvelut sisältävät myös yhteistyötä monien työnantajien, oppilaitosten ja julkisten työllisyyspalveluiden kanssa. Tavoitteena on löytää ammattitaitoisia, osaavia ja motivoituneita työntekijöitä sekä auttaa heitä työllistymään tai pääsemään työurissa eteenpäin.

Asettautumispalvelumme ovat tarkoitettu laajalle joukolle henkilöitä, jotka tarvitsevat apua työllistymisessä, uran kehittämisessä ja ammatillisessa kasvussa. Näihin palveluihin voivat kuulua seuraavat ryhmät:

Työnhakijat
Työnhaun tukeminen. Tarjoamme apua mm. ansioluettelon ja työhakemusten laatimisessa sekä työhaastatteluihin valmistautumisessa. Voit katsoa lisää sivustomme kohdasta Ohjeita työnhakijalle

Työuransa alkuvaiheessa olevat
Autamme nuoria  aikuisia ja vastavalmistuneita uran alkuun pääsemisessä ja sopivan ensimmäisen työpaikan löytämisessä. Autamme yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa, taitonsa ja uratavoitteensa.

Ammatin- ja alanvaihtajat
Autamme henkilöitä jotka haluavat vaihtaa alaa tai ammattia. He saattavat tarvita apua uuden uran rakentamisessa ja nykyisten taitojen hyödyntämisessä. Tällöin myös kartoitamme erilaisia koulutusmahdollisuuksia ja -ohjelmia, joilla voi hankkia myös uusia taitoja ja pätevyyksiä.

Staffgate. Avoimet työpaikat. Avoimet työpaikat Lahti. Open positions. Tietosuojaseloste

Pitkäaikaistyöttömät
Pitkään työttömänä ollut saattaa tarvita erityistä tukea ja ohjausta työllistymisessään. Joissain tapauksissa voidaan tarjota myös sosiaalisia ja taloudellisia tukipalveluita, kuten työttömyysetuuksien neuvontaa.

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt
Asettautumispalvelut voivat auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja työmarkkinoihin sekä löytämään työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia.

Erityistarpeita omaavat yksilöt
Erityistarpeita omaavat ryhmät, kuten vammaiset henkilöt, saattavat tarvita erikoistuneita asettautumispalveluita, jotka huomioivat heidän tarpeensa ja haasteensa.

Opiskelijat ja koululaiset
Nuoret voivat hyödyntää asettautumispalveluja, kun he suunnittelevat tulevaa uraansa ja koulutuspolkuaan. Tarjoamme urakehitysneuvontaa, ohjausta ja tukea uran etenemisen suunnittelussa ja pitkän aikavälin tavoitteiden asettamisessa.

Ammattitaidon valmennus

Ammattitaidon valmennus ja koulutus erilaisiin tarpeisiin, on myös osa Staffgaten palvelukokonaisuutta. Räätälöimme juuri teidän henkilöstöllenne sopivan paketin esim. myyntikoulutus, esimiesvalmennus, työyhteisövalmennus. Lisäksi kauttamme tarvittavat työturvallisuus-, ratatyö- ja tulityökorttikoulutukset. Olemme myös suunnitelleet erityisesti rekrytoinnista vastaaville henkilöille koulutuspaketin. On hyvä tietää, että Staffgaten työllisyyspalvelut kattavat myös yhteistyötä erilaisten oppilaitosten ja julkisten työllisyyspalveluiden kanssa.

Toimiva työyhteisö
Toimiva työyhteisö on jokaisen siinä toimivan etu ja lisää arjen mielekkyyttä monella tavalla. Yhteisöllisyys työntekijöiden kesken lisää aitoa vuorovaikutusta, vahvistaa ammatti-identiteettiä ja myös sopeutumista erilaisiin muutoksiin työpaikalla. Kauttamme saatte tilattua juuri teidän yrityksellenne mietityn kokonaisuuden, joka innostaa jatkossakin kehittämään sujuvampaa arkea ja löytämään uusia näkökulmia omasta työympäristöstä. Olemme tehneet myös blogikirjoituksen Monimuotoisuus ja inklusiivisuus on voimavara yrityksille. Kannattaa käydä lukemassa, sillä siellä on tärkeää asiaa ja vinkkejä toimivaa työyhteisöä ajatellen. 

Työturvallisuus-, ratatyö- ja tulityökorttikoulutukset
Kauttamme tarvittavat turvallisuus- ja lupakoulutukset ammattitaidolla teollisuuden, asennustöiden ja rakennustyömaiden tarpeisiin.

Tuleville esimiehille
Esimiehenä toimiminen vaatii jatkuvaa kehittymistä ja laajaa tietotaitoa oman alan organisaatioiden toimintamalleista. Meillä on tarjota eväät joilla esimiestyössä vastaantulevat haasteet voidaan kääntää voimavaroiksi ja sujuvasta henkilöjohtamisesta saadaan paras hyöty irti yrityksen ja koko henkilöstön eduksi.

Perehdytys ja koulutus
Tarjoamme hakijoillemme parhaan mahdollisen avun onnistumiseen rekrytoinnissa. Panostamme yhteistyöhön nykyaikaisilla tavoilla ja toimimme ketterästi ja nuorekkaasti. Pyrimme tekemään paljon enemmän kuin pelkän rekrytoinnin ja tarjoamme parhaan mahdollisen esimiestuen. Kauttamme on mahdollista myös saada työn aloituksen jälkeen tukea sopimuksen mukaan. 

Kouluttajamme ovat alansa asiantuntijoita ja omaavat käytännön kokemusta tyypillisistä teollisuuden ja rakentamisen tehtävistä. Voit luottaa siihen, että teemme kaikkemme, että saat sitä osaamista, mitä tarvitset!

Ammattitaidon valmennus. Työllisyyspalvelut.

Myyntikoulutus
Yrityksemme tarjoaa asiakkailleen monipuolista ja asiantuntevaa myyntikoulutusta ja -valmennusta erilaisiin tarpeisiin. Oma kokemuksemme myynnin tehtävistä sekä yhteistyöverkostomme kautta saatava osaaminen takaavat sen että voimme räätälöidä juuri oikeanlaisen koulutuspaketin jolla myyntityöhön saadaan uutta nostetta – omaa osaamista kehittämällä ja myös asiakkaan näkökulmaa ymmärtämällä.

Koulutus rekrytoinnin ammattilaisille
Staffgate on suunnitellut MeRekry-paketin, joka soveltuu erityisesti yritysten ja kuntien rekrytoinnista vastaville henkilöille. Paketti sisältää valmentajan tekemän alkukartoituksen, jossa täsmentyy valmennuspäivän sisällön osa-alueet ja laajuus valmennettavien osaamisen mukaan.

Koulutuksiin ja valmennuksiin liittyvät kysymykset ja lisätietopyynnöt voit laittaa osoitteeseen info(at)staffgate.fi

Mikäli olet työnhakija ja etsit uusia haasteita, laita meille vapaamuotoinen hakemus info(at)staffgate.fi. Etsimme jatkuvasti hyviä tyyppejä joukkoomme!

On asiasi sitten työllisyyspalvelut tai työntekijöiden valmennus, niin ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä miten saamme asian eteenpäin.

Kimmo Palo
Toimitusjohtaja
+358 45 673 5484
kimmo.palo(at)staffgate.fi

Staffgate - Henkilöstövuokraus ja rekrytointipalvelut. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus.