Miksi keikkatyö? - Joustavuuden ja mahdollisuuksien maailma

Keikkatyö on noussut viime vuosina yhdeksi suosituimmista työllistämisen ja yhtälailla työllistymisen muodoista. Mutta miksi yhä useampi työnhakija ja työnantaja on siitä kiinnostunut? Avaamme tässä lyhyesti tätä modernia työelämän ilmiötä kokemuksemme kautta, sillä se on tullut jäädäkseen.

Keikkatyö tarjoaa ennen kaikkea joustavuutta. Työnhakijalle se tarkoittaa mahdollisuutta valita työtehtäviä oman aikataulun ja elämäntilanteen mukaan. Ei sitoutumista pitkäaikaisiin sopimuksiin, vaan vapaus valita milloin, missä ja kuinka paljon työskentelee. Lisäksi se on loistava tapa verkostoitua ja kartuttaa kokemusta erilaisista työtehtävistä ja toimialoista. Se saattaa myös avata uusia mahdollisuuksia ja antaa lisäksi näkökulmaa omaa urapolkua ajatellen.

Työnantajille se tarjoaa ketteryyttä. Etenkin kun ei ole tarvetta pitkäaikaisille rekrytoinneille, vaan tarve on väliaikainen tai projektiluonteinen. Täten työnantajat voivat mukautua markkinoiden muutoksiin ja vastata nopeasti kasvaviin tai muuttuviin resurssitarpeisiin.

Myös vastuullisuus on kaikessa mukana. Tällöin otetaan huomioon palkkaus, turvalliset työolot ja muu vastuullinen toiminta työsuhteissa. Staffgatella ymmärrämme erilaiset tarpeet ja toiveet, ja pyrimme aina tarjoamaan parhaita mahdollisuuksia sekä työnhakijoille että työnantajille. 

Yhteenvetona voidaankin todeta, että keikkatyö on joustavuuden, mahdollisuuksien ja vastuullisuuden yhdistelmä. Se on nykyaikainen vastaus tämän päivän työelämän haasteisiin ja mahdollisuuksiin – se on myös tulevaisuudessa tapa tehdä työtä.

Staffgate yhteistyö, blogi, keikkatyö